کارشناسی آب (کد:51122)
کارشناسان متخصص مربوط به این بخش با آگاهی از آب و ویژگی‌های آن، طریقه استحصال آب، طریقه انتقال آب به محل مصرف و طریقه مصرف آن و همچنین به‌کارگیری دانش‌هایی از قبل زمین‌شناسی، هواشناسی، خاکشناسی، گیاه‌شناسی، طراحی و ساخت تاسیسات آبی و مکانیزم مصرف آب توسط خاک و گیاه، تصمیم‌های لازم را اتخاذ نموده و نتایج حاصل را در اختیار کشاورزان عزیز عضو خود قرار می‌دهند. به عبارت دیگر کشاورز را در خصوص نحوه رساندن آب تا مزرعه توسط کانال‌ها یا لوله‌های انتقال‌ آب‌ و شبکه‌های‌ توزیع‌ آب‌ در زمین‌ زراعی‌، تامین‌ نیاز محصولات‌ زراعی‌ و باغی‌ با روش‌های‌ مختلف‌ آبیاری‌، خارج‌ ساختن‌ آب‌های‌ اضافی‌ از پیرامون‌ ریشه‌ به‌ منظور تنفس‌ ریشه‌ گیاه‌ توسط‌ شبکه‌های‌ زهکشی‌ و احداث‌ سدهای‌ انحرافی‌ و خاکی‌ برای‌ آبیاریِ کشاورزی‌ آموزش‌ می‌دهند. این کارشناسان با کسب آگاهی از میزان پتانسیل منابع آبی موجود در منطقه، نوع محصول مورد کشت را که بیش‌ترین سودآوری را برای بهره‌بردار دارد پیشنهاد می‌دهند. خدمات آزمایشگاهی این مجموعه شناسایی مولفه‌های مهم آب در بخش کشاورزی ازجمله SAR (نسبت جذب سدیم)، EC، PH، سختی و میزان مواد آلاینده موجود در آب می‌باشد. همچنین آسیب‌های وارده توسط زمان و دور نامناسب آبیاری، تاثیر زیان‌آور رسوبات موجود در آب بر کاهش جذب نور، میزان فتوسنتز و مشکلات لایروبی کانال‌های آبیاری در این بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کارشناسی آب
کارشناسی آب


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.