کارشناسی آسیب شناسی (کد:51125)
کارشناسان در این بخش به شناسایی بیماری‌ها و عوامل آسیب‌رساننده به گیاهان و پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای دفع و رفع آن‌ها، شناخت و تشخیص علمی و دقیق عوامل زیان‌آور و موثر بر رشد و نمو گیاهان، کاهش میزان خسارت کمی و کیفی عوامل خسارت‌زای کشاورزی (آفات، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز) و تامین بهداشت تولیدات گیاهی می‌پردازند. کارشناسان گیاه‌پزشک متخصص با بررسی آثار خسارت آفات بر روی گیاهان و انتقال نمونه‌های مشکوک به علائم بیماری به آزمایشگاه تشخیص بیماری از طریق کشت عوامل بیماری‌زا (قارچ‌ها، باکتری‌ها و نماتدها) به شناسایی عامل بیماری می‌پردازند و در جهت رفع و برطرف ساختن آسیب ایجاد شده، بهترین روش مبارزه و پیشگیری را به کشاورزان گرامی عرضه می‌دارند. همچنین برای مبارزه و کنترل علف‌های هرز که تاثیر به‌سزایی در کاهش عملکرد محصولات کشاورزی دارند، نیز راه‌کارهایی را در بهترین زمان ارائه می‌دهند.

کارشناسی آسیب شناسی
کارشناسی آسیب شناسی
کارشناسی آسیب شناسی
کارشناسی آسیب شناسی


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.