مرکز اورژانس کشاورزی (کد : 56)
شرکت توسعه تجارت بات توسط کارشناسان عالی رتبه‌ی خود طی چند سال تحقیق و پژوهش در زمینه‌ی نیازهای کشاورزان کشور به عنوان بخش خصوصی و با سوابق طولانی در تولید غذای سالم خود را ملزم به ورود به عرصه‌ی کشاورزی دانست، تا با همکاری متولیان امور روند رو به رشد کشاورزی در کشور را شاهد و ناظر باشد. اهداف اورژانس کشاورزی در این سایت به طور کامل توضیح داده شده است و دلایل لازم بر اثبات این مدعا که کشاورزی ما در کشور نیاز به ورود بخش خصوصی دارد را خواهید خواند. به اعتقاد کارشناسان مجرب در امور کشاورزی تنها با عملیات اورژانس کشاورزی و استفاده از مهندسین و کارشناسان دوره‌دیده و مجرب می‌توان این صنعت بزرگ تولید غذای کشور را نجات بخشید .
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و تامین امنیت غذایی مردم بدون شک بر هیچ کس پوشیده نیست. میزان افزایش و رونق اشتغال، پویایی اقتصاد و ... تا حدود زیادی در ارتباط با این حوزه است. در مقایسه با ایران کشاورزی برخی از کشورهای جهان به تنهایی بخش قابل توجهی از اشتغال‌زایی را بر عهده دارد. در سال‌های گذشته برخی گزارش‌ها نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی کشاورزی طی یک دهه‌ی گذشته کاهش یافته است. به صورت کلی، بخش کشاورزی در طول سنوات اخیر درصدی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده ‌است. در صورت وجود میلیون‌ها هکتار زمین قابل کشت،  با کاهش گرایش به مشاغل کشاورزی، عدم حمایت کافی از کشاورزان، واردات بی‌رویه‌ی محصولات کشاورزی، حذف حمایت‌های دولت‌ها از کشاورزی مانند تامین سم، کود و بذر مورد نیاز کشاورز با قیمت‌های مناسب، ناتوانی در تامین آب مورد نیاز کشت در مناطق مختلف و مسائلی از این دست کشاورزی از توسعه‌ی مناسبی برخوردار نمی‌گردد.
در کشورهای کم درآمد، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند‌های قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، به عنوان موتور و محرک اولیه‌ی رشد اقتصادی عمل می‌کند. کشاورزی در این کشورها بیش‌ترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با سهیم بودن در اشتغال و تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژه‌ای دارد.  بر اساس آمار موجود در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تعداد بسیاری دانش آموخته‌ی رشته‌های کشاورزی در کشور حضور دارند که تعدادی در بخش دولتی و تعدادی نیز در بخش غیر دولتی و مرتبط مشغول به کار هستند.
بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می‌شود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند، که با اجرای طرح اورژانس کشاورزی کلیه‌ی مهندسین و کارشناسان در این بخش به‌کار گمارده خواهند شد. هم اکنون چندین میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود در حالی‌که ظرفیت تولید در کشور بسیار بیش‌تر است و چندین تن به علت نقص موجود در سیستم از بین می‌رود و تنها از بخشی از ظرفیت در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. ما بخشی از آن‌چه میزان ظرفیت کشور است، بهره‌وری می‌کنیم که برای افزایش آن نیازمند استفاده از هزاران نفر کارشناس و مهندسینی هستیم که با  سرمایه‌گذاری زمان و عمر و صرف هزینه‌های هنگفت در طول دوران تحصیل،  اکنون فرصت استفاده بهینه از علم و تجارب خود را یافته‌اند.
با حضور کارشناسان اورژانس نه تنها حمایت در این بخش تامین می‌گردد که این کارگروه می‌توانند از آسیب‌های بیش‌تر در این‌گونه موارد نیز جلوگیری به‌عمل آورند و با ارائه‌ی پیشنهادهای سازنده‌ی خود راه‌کارهای صحیح و اصولی را به منظور ترسیم خط مشی آینده بیان نمایند. شرکت توسعه تجارت بات افتخار دارد تا طرح اورژانس کشاورزی را ثبت اختراع نموده و در اجرای هر چه صحیح‌تر این طرح تمام توان خود را تقدیم کشور نماید.  جهت ثبت نام در اورژانس کشاورزی اینجا را کلیک کنید .