تجارت محصولات کشاورزی (کد : 551)
تجارت محصولات  به معنی تولید در مقیاس وسیع محصولات کشاورزی برای فروش در بازارهای خارجی است. مهم‌ترین گروه از محصولات کشاورزی مورد مبادله در کشورهای اسلامی عـضو OIC و از جملـه کـشور ایران شامل پسته ،سیب زمینی، سیب درختی، مرکبات، خربزه، پیاز،  سیر و گوجه‌فرنگی می‌باشـد.  به نظر مي‌رسد در راستاي دستيابي به اهداف تجاري كشاورزي به‌ويژه در خصوص توليدات باغي و زراعي، ضرورت برنامه‌ريزي مجدد و با هدف توليد براي صادرات در بخـش كشـاورزي نيـاز بـه تاكيـد مجدد نداشته باشد. اما نكته‌اي را كه بايد بدان توجه داشت پرهيز از برنامه‌ريزي بـراي صـادرات مـواد اوليه و خام كشاورزي به بازارهاي جهاني به جاي صادرات فـرآوري شـده خواهـد بـود.  به دست آوردن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی برای کشاورزانی که به دلایلی پیامد اقدامات خود را در کشت و زرع نتیجه پیروی از عملکرد نیاکان و پدران خود می‌دانند بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند نجات‌بخش این‌گونه کشاورزان در روند روبه‌زوال و انحطاط در بخش کشاورزی باشد، لذا کارشناسان مجرب این شرکت توانسته‌اند به خوبی تمامی محصولات کشاورزی را مورد مطالعه قرار دهند و با تطبیق محصول در مناطق مختلف و با توجه به میزان عرضه و تقاضا قیمت‌های تمام‌شده محصولات مختلف را به دست آورند و با کوتاه کردن دست دلال‌ها، واسطه‌ی بین کشاورزان و تجار و بازرگانان قرار ‌گیرند و شانس فروش محصولات را با قیمت بالاتر افزایش ‌دهند. همچنین شرکت  توسعه تجارت بات در زمینه صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی، پیگیری جهت صدور مجوزهای واردات و صادرات محصولات کشاورزی در سطح کشور، برنامه‌ریزی و هماهنگی در خصوص امور مرتبط با حمل‌و نقل، انبارها، سردخانه‌ها، برآورد و ذخیره‌سازی کالا، انجام همكاري و هماهنگي لازم براي جمع‌آوري اطلاعات و آمار محصولات تجاري قابل صدور بخش كشاورزي، بازارهاي خارجي و ميزان مصرف محصولات و ساير اطلاعات مرتبط در سطح کشور، نظارت و كنترل روند تامين، توزيع و قيمت گذاري محصولات و فرآورده‌های كشاورزي در بازارهاي مصرف و ارائه گزارش‌هاي مرتبط، برنامه‌ريزي و هماهنگي براي تضمين كيفيت در كليه مراحل تجاري و بازرگاني در زمینه تجارت محصولات، خدمات خود را ارائه می‌دهد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.