تجارت بذر (کد : 5502)
در سال‌های اخیر و با فراصنعتی شدن کشورهای پیشرفته، همزمان تولید بذرها نیز توسعه بیش‌تری یافته که بذرهای هیبریدی نمونه‌ای از آن است. گرچه تکنولوژی تولید بذرهای هیبریدی در کشور ما وجود دارد و بخش ‌خصوصی در این زمینه وارد شده است. تولید بذر هیبریدی حتی در کشورهای پیشرفته بدون کمک‌های دولتی امکان‌پذیر نبوده است. ایران یکی از واردکنندگان بذر به‌ویژه بذرهای هیبریدی در دنیا است و  بخش مهمی از این رقم  بذر مصرفی در کشور از راه واردات به دست می‌آید. در حال حاضر بذرهای هیبریدی از برخی کشورهای اروپای شرقی و صربستان به‌صورت رسمی و غیررسمی وارد می‌شود و وابستگی کشور ما به این نهاده‌ها هر روز افزایش می‌یابد. یکی از مواردی که واردات این‌گونه بذرها را توجیه می‌کند، افزایش میزان تولید در واحد سطح است. بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران زیر کشت بذرهای هیبریدی قرار دارد و با توجه به تاکید مسئولان و نیازهای روزافزون به مواد‌غذایی، نیاز به بذرهای هیبریدی هر سال بیش‌تر می‌شود. در کشورهای پیشرفته این میزان به درصدهای بسیار بالاتری می‌رسد. کشور ترکیه زمانی مانند ایران صددرصد از نیازهای بذرهای هیبریدی را از راه واردات انجام می‌داد اما با حمایت‌های دولت اکنون تراز واردات و تولید به نفع تولید در این کشور تغییر کرده است. اینک سطح زیر کشت  کلزا در کشور کمتر از یک درصد کل اراضی زراعی است که باید با شیوه‌های مختلف علاوه بر افزایش سطح کشت، اقتصادی بودن آن را نیز توجیه نماییم. در همین راستا وارد کردن بذرهای خارجی کلزا که مقدار تولید آن در واحد سطح تا دو برابر بذرهای ایرانی است در برنامه قرار دارد که براساس آن کارشناسان کشورهای طرف قرارداد با حضور در ایران دانش و تکنولوژی تولید بذر را نیز منتقل خواهند کرد. این بذرهای خارجی براساس اقلیم آب و هوایی از کشورهایی چون فرانسه، آلمان، مجارستان، صربستان و استرالیا وارد می شود. در ارتباط با حبوبات نیز كشورهاي كانادا، استراليا، چـين، آمريكـا، آرژانتـين و فرانسه از بزرگ‌ترين صادركنندگان حبوبات در جهان مي‌باشند و كشورهاي هند، پاكستان، چين، بـنگلادش، اسـپانيا، مـصر و آمريكا از بزرگ‌ترين واردكننـدگان حبوبـات در جهـان بـه شـمار مي‌روند. هند بزرگ‌ترين وارد كننده حبوبات در جهـان اسـت و ايران يكي از صـادركنندگان عمده حبوبات به‌خصوص نخود در جهان می‌باشد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.