صنایع غیر مکانیزه کشاورزی (کد : 530)
ایران از قدیم الایام مهد تمدن‌های باستانی و یکی از مراکز تولید مواد کشاورزی دنیای باستان بوده است. ابزارهای کشاورزی که در ایران باستان به کار می‌رفت شامل انواع ابزارهای دستی ساده مانند بیل‌ها، کج بیل‌ها، داس‌های دسته‌کوتاه، کلنگ و وسایل دامی چوبی از قبیل گاوآهن، هرس‌های دندانه‌ای، خرمن کوبها و غیره بوده‌اند. به‌طورکلی کشاورزان در طول تاریخ کشاورزی شرق زمین از جمله ایران تا قبل از ورود علوم و فنون جدید و تکنولوژی کشاورزی با ابزار دستی کشاورزی می‌کردند. در واقع این ابزارهای تغییرنیافته در طول قرن‌های متمادی نماد بارز کشاورزی سنتی بوده است، کشاورزی سنتی در طول زمان با تحول و دگرگونی برخلاف کشاورزی مدرن فاصله چشمگیری داشته به گونه‌ای که در کشاورزی سنتی روند کاری ثابت و شخصی در هر دوره کاری عملیات کشاورزی وجود داشته و کشاورزان نه بر اساس اصول دانش کشاورزی بلکه بر مبنای اندوخته‌های تجربی اقدام به کشت و زرع می‌نموده‌اند. منبع توان و ابزارهای کشاورزی معمول امروزی در نقاط مختلف کشور به‌خصوص در نقاط دورافتاده به مرور زمان تغییر زیادی پیدا نکرده و با ابزارهای قدیمی فرق چندانی ندارند. هنوز در اکثر نقاط دور افتاده ی کشور از یک یا دو جفت گاو به عنوان توان کششی منحصر به فرد و از گاوآهن های دامی چوبی و هرس‌های دندانه‌ای، خرمن کوب‌ها و سایر وسایل که اکثرا از چوب ساخته شده اند به عنوان ابزار مورد نیاز استفاده می گردد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.