صنایع مکانیزه کشاورزی (کد : 531)
مکانیزاسیون کشاورزی یعنی استفاده از وسایل مکانیکی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و با هدف افزایش درآمد مالی کشاورز؛ بنابراین اگر مکانیزاسیون به افزایش درآمد کشاورز نینجامد، مکانیزاسیون نیست. اگر استفاده از وسایل دامی به افزایش بیشتر درآمد بینجامد، کاربرد ماشین را نمی‌توان مکانیزاسیون نامید و توصیه نمی‌شود. کلمه‌ی مکانیزاسیون در کشاورزی مترادف با کلمه‌ی اتوماسیون در صنعت است که خود به معنی اتوماتیک کردن می‌باشد و اتوماتیک کردن یعنی کم کردن کار کارگری؛ بنابراین مکانیزاسیون یعنی استفاده از ماشین و موتور در کشاورزی جهت کاهش نیاز به نیروی کارگری. البته این نیاز هنگامی به وجود می‌آید که درآمد حاصل از کار کارگری کمتر از درآمد به دست آمده از جایگزین نمودن ماشین و موتور باشد که خود به عوامل متعددی از جمله عوامل زیر بستگی دارد:
1. دستمزد کارگر بالا باشد.
2. مشکلات کارگری موجب وقفه در کار، در زمان معین شود.
3. زیان‌های حاصل از طولانی بودن کار کارگری بیش از هزینه‌های استفاده از ماشین و موتور شود.
4. کیفیت کار ماشین آن‌قدر بالا باشد که هزینه‌های آن را مستهلک نماید.
اولویت‌های به‌کارگیری روش‌های مکانیزه در تولید محصول با توجه به شرایط فنی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه مشخص می‌شود. عموما در کشورهای توسعه یافته کاربرد مکانیزاسیون برای کاهش هزینه‌ها است. ولی در کشورهای در حال توسعه کاربرد آن برای افزایش تولید است.
از مزایای مکانیزه شدن مزارع کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱. کاهش هزینه تولید
۲. اصلاح اراضی
۳. جایگزینی نیروی انسانی و دامی
۴. کاهش ضایعات محصول
۵. مقابله با آفات و بیماری‌ها

کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.