صنایع وابسته به کشاورزی (کد : 533)
صنایع وابسته در بخش کشاورزی شامل صنایع علوم دامي(تكنولوژي پرورش طيور، تكنولوژي پرورش گاو و گاوميش، تكنولوژي دامداري در مرتع (گوسفند و بز)، پرورش زنبورعسل، پرورش اسب، فرآوري خوراك دام). صنایع منابع طبيعي و آب و خاک (صنايع اوراق فشرده چوبي، صنايع فرآوري اوليه چوب، انتقال آب، آبخيزداري، توزيع و مصرف آب كشاورزي) صنایع شيلات (تكثير و پرورش آبزيان، عمل‌آوری فرآورده‌های شيلاتي، تكنولوژي صيد و بهره‌برداری آبزيان، فرآوري محصولاتي شيلاتی) و صنایع مكانيزاسيون ماشین‌آلات كشاورزي است که در کشور با سرعت روزافزون در حال توسعه می‌باشند.

کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.