سامانه جامع فروش محصولات کشاورزی
شرکت توسعه تجارت بات در ادامه خدمات کشاورزی ، سامانه جامع فروش محصولات کشاورزی را ارائه نموده تا در رسیدن به اهداف خود که حمایت از کشاورزان عزیز و ارائه محصولات سالم به جامعه بشریت است بیش از پیش کوشا باشد این سامانه میکوشد تا به اهداف زیر دست یابد .
 

1- پیش فروش محصولات کشاورزی ( زراعی ، باغی ، گلخانه ای )
2- اطمینان خاطر فروشندگان از فروش قطعی محصولات خود قبل از برداشت
3- کمک به تامین منابع مالی بهره برداران عزیز قبل از برداشت محصولات خود
4- بازاریابی ، فروش و تعیین نرخ محصولات کشاورزی بر اساس قیمت تمام شده محصول
5- مشاوره و نظارت کارشناسان ارشد کشاورزی بر محصولات از زمان کاشت تا زمان تحویل محصول
6- اطمینان خاطر خریداران و فروشندگان از دریافت و پرداخت به موقع وجه محصول
7- اطمینان خاطر مصرف کنندگان از تامین محصولات خود در زمان مقتضی
8- تعیین میزان حجم محصولات ارائه شده در سطح منطقه و کشور
9- عرضه محصولات کشاورزی از تولید به مصرف
10- حذف واسطه ها و دلال ها


خدمات ارائه شده جهت بهره برداران کشاورزی
جهت دسترسی به خدمات بهره برداران کشاورزی روی دکمه زیر کلیک نمائید
ورود بهره برداران کشاورزی


خدمات ارائه شده برای خریداران محترم
جهت دسترسی به خدمات خریداران روی دکمه زیر کلیک نمائید
ورود خریداران محصولات کشاورزی