ویژگی های ورود به سایت شرکت توسعه تجارت بات
  • روند دستیابی به اطلاعات در این سایت :
    جهت استفاده از اطلاعات این سایت لطفا به قسمت کاربران ما در زیر ، مراجعه فرموده و ثبت نام نمایید.

    پس از انجام ثبت نام بلافاصله کد فعالسازی به ایمیل شما ارسال می گردد.
    لطفا کد فعالسازی را در قسمت خواسته شده درج نمایید و وارد سایت شوید ، قبلا ورود شما را خوش آمد می گوییم.
  • دسترسی به فضای شخصی :
    پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات شخصی و پیامهای خصوصی داخل صندوق پیام خود را دارید.
  • دسترسی به فضای اختصاصی :
    پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به تمامی اطلاعات،امکانات و خدمات اختصاصی که طبق ضوابط و قوانین سایت خریداری نموده اید را خواهید داشت.
  • نگهداری تاریخچه حركت شما در سایت :
    تمامی جستجوهای صورت گرفته و اطلاعات ملاحظه شده، ردیابی و در بخش "تاریخچه فعالیتهای شما" ذخیره میگردد. این اطلاعات برای دسترسیهای بعدی بسیار مفید خواهند بود.