مرکز رشد کشاورزی (کد : 54)
شرکت توسعه تجارت بات در قالب بخش خصوصی با ایده ‌های نو برگرفته از تکنولوژی ‌های به روز با تاسیس مراکز عملیات کشاورزی، صنایع کشاورزی، آسیب شناسی کشاورزی، تجارت کشاورزی و انجام تحقیقات و پژوهش ‌های لازم، به دنبال تولید ثروت بیش ‌تر برای عزیزان کشاورز از طریق تجاری کردن نتایج تحقیقات و کاربردی کردن آن ‌ها مبتنی بر فناوری ‌های نوین بوده و دیدگاه روشن آینده را در فضای انتقال این‌گونه فناوری و دانش ‌ها از طریق کارشناسان مجرب کشاورزی به کشاورزان عضو خود می ‌پندارد.
بررسی قیمت ‌های تمام شده‌ی محصولات کشاورزی که مهم‌ ترین شاخص در سرمایه‌ گذاری و تجارت بخش کشاورزی شناخته شده از جمله مواردی است که عزیزان کشاورز از آن بی بهره مانده ‌اند، به دست آوردن قیمت تمام شده‌ ی محصولات برای کشاورزانی که به دلایلی پیامد اقدامات خود را در کشت و زراعت نتیجه ‌ی پیروی از عملکرد نیاکان و پدران خود می‌ دانند بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند نجات بخش این‌گونه کشاورزان در روند رو به زوال و انحطاط در بخش کشاورزی باشد. به همین منظور کارشناسان و مهندسین عالی ‌رتبه ‌‌ی این مرکز در تکمیل کلیه‌ی موارد مذکور مبادرت به جذب نیروهای مستعد در حوزه‌ی کشاورزی نموده و با آموزش ‌های متوالی و پیوسته، ایشان را جهت انجام ارائه‌ ی خدمات صحیح کشاورزی راهنمایی می ‌نماید. بدیهی است این مرکز در قالب انجام خدمات درون سازمانی و ماموریت ‌های بیرون سازمانی نقش بسیار موثری در حفظ و نگه‌داری ارزش ‌های به دست آمده در راستای ماموریت شرکت دارد و کلیه ‌ی مراکز می ‌بایستی تعامل و همکاری خود را با این مرکز حفظ نمایند.


کلید دسترسی به تقسیم بندی های این بخش
مرکز رشد کشاورزی در این مجموعه با توجه به بخش بندی زیر مورد بررسی قرار می گیرد . لطفا جهت ورود به هریک از بخش های نمایش داده شده در زیر ، آنرا کلیک کنید
کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.