واحد آموزش (کد: 540)
واحد آموزش مرکز رشد کشاورزی، کارشناسان و نیروهای مستعد در حوزه‌ی کشاورزی را با آموزش‌های متوالی و پیوسته، جهت انجام ارائه‌ی خدمات صحیح کشاورزی راهنمایی می‌نماید. این واحد همچنین فناوری و دانش‌های مورد نیاز کشاورزان را از طریق کارشناسان مجرب کشاورزی به بهره‌برداران عضو خود آموزش می‌دهد.


کلید دسترسی به تقسیم بندی های این بخش
واحد آموزش مرکز رشد کشاورزی در این مجموعه با توجه به بخش بندی زیر مورد بررسی قرار می گیرد . لطفا جهت ورود به هریک از بخش های نمایش داده شده در زیر ، آنرا کلیک کنید
کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.