مهندسی در محصولات گلخانه ای (کد: 54122)
امروزه با توجه به نیاز بهره‌برداری بهینه از آب، خاک، نهاده‌ها و نیروی انسانی در جهت رشد درآمد ناخالص ملی و تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی در زمینه احداث واحدهای صنعتی گلخانه‌ای، فارم‌های تولید قارچ و واحدهای تولید علوفه و سبزیجات به روش هیدروپونیک امری درخور نیاز و اجتناب‌ناپذیر است. به‌کارگیری آخرین دانش و فن‌آوری روز دنیا همراه با یک برنامه‌ریزی جامع، فرانگر و امروزی می‌تواند در تحقق این امر تاثیر به‌سزایی داشته باشد. آنچه مسلم است انواع مختلف سیستم‌های گلخانه‌ای وجود دارند که لازم است پس از انجام مطالعات اولیه شرایط اقلیمی محل احداث و نوع گیاه در نظر گرفته شده جهت کشت، طراحی و اجرا شوند تا از هدر رفتن سرمایه و انرژی و تکرار تجارب ناموفق جلوگیری گردد.
کشت‌های گلخانه‌ای با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعي توليد و با خنثي كردن متغیرهای محيطي اهميت ویژه‌ای در پيشبرد فرآيند توسعه كشاورزي دارند. بديهي است برنامه‌ریزی مناسب در جهت توسعه اين نظام توليدي با توجه به شرايط ويژه آن، نيازمند شناخت متغيرها و محدودیت‌هایی است كه بازدارنده‌ی توسعه اين كشت می‌باشد. با افزایش فضای کاشت در گلخانه‌های مدرن بالطبع تراکم غیرضروری گیاهان برطرف می‌شود و این موجب افزایش نور رسانی و بالا بودن ضریب فتوسنتز گیاه می‌شود و در نهایت منجر به افزایش عملکرد شاخص مدیریت گلخانه‌ای می‌گردد. ثابت نگه‌داشتن دمای محیط در محدوده‌ی نیاز گیاهی از شاخص‌های مهم در مدیریت گلخانه است. نوسانات زیاد رطوبتی باعث افزایش بیماری‌های رطوبتی و بعضی آفات گلخانه‌ای می‌شوند. در گلخانه‌های مدرن این نوسانات به حداقل می‌رسد که با کمی اعمال مدیریت می‌توان میزان نوسانات رطوبتی در روز و شب را به صفر رساند و یک روند ثابت را در طول دوره رشد گیاه ایجاد نمود. ا گر گلخانه‌ای دارای یک سازه‌ی استاندارد و مدرن باشد که بتوان در آن تمام پارامترهای محیطی نظیر دما، رطوبت، نور  و ... را به‌راحتی کنترل نمود آن‌گاه گیاه مستعد جهت جذب آسان نیازهای خود از بسترهای کشت می‌شود و کمبودهای گیاهی به‌راحتی مرتفع شده و عملکرد گیاهی افزایش می‌یابد، لذا نوع تیپ سازه‌ی گلخانه‌ای ارتباط تنگاتنگی با میزان دفع و جذب گیاهی از حیث مواد غذایی در بسترهای کشت دارد. تهویه‌ی مناسب در گلخانه‌های مدرن باعث افزایش اکسیژن‌رسانی به روزنه‌های گیاهی؛ افزایش فتوسنتز و همچنین افزایش اکسیژن‌رسانی به محیط‌های کشت و میکروارگانیسم‌های خاکی می‌شود. یک سازه‌ی استاندارد با دارا بودن دریچه‌های تهویه در بهترین نقاط گلخانه و دارا بودن بالاترین ضریب تهویه نسبت به سطح گلخانه می‌تواند بدون اینکه آسیب و ایجاد تنش‌های دمایی و رطوبتی برای گیاه ایجاد کند میزان اکسیژن گلخانه را تامین نماید و این فاکتور نیز نقش مهمی در افزایش شاخص مدیریت تهویه در گلخانه‌ها را دارد. یکی از راه‌های بالا بردن کارایی مصرف آب و استفاده بهینه کشت هیدروپونیک می‌باشد. کشت هیدروپونیک این امکان را به کشاورز می‌دهد که در زمان کوتاه‌تر با زحمت کمتر محصولی با راندمان بیشتر را تولید نماید
بنابراین نوع تیپ سازها در بالا بردن عملکرد مثبت گیاهان گلخانه‌ای نقش بسیار اساسی را می‌توانند داشته باشند، لذا یک سازه‌ی استاندارد تا حد زیادی می‌تواند آثار سوء مدیریتی را کاهش دهد و باعث افزایش عملکرد شاخص‌های مدیریتی در گلخانه‌ها شود.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.