مهندسی در سیستم ژنتیک (کد: 54112)
رشد فزاینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دهه‌های اخیر موجب شد تا در زمینه علوم کشاورزی و مواد غذایی شاهد یک گذر جدی و اجتناب‌ناپذیر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته و به‌کارگیری روش‌های نوین زیست‌فناوری در تولید محصولات زراعی و دامی باشیم. همان‌گونه که می‌دانیم، گیاهان، اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع تجدیدشونده جهان هستند که علاوه بر تامین غذای آدمی و حیوانات، نیازهای غیرتغذیه ای، شیمیایی و صنعتی هم توسط آن‌ها مرتفع می‌گردد. به همین دلیل، کاربرد روش‌های مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری برای افزایش کمی و کیفی محصولات از یک‌سو و کاهش هزینه‌ها و زمان تولید از سوی دیگر، استفاده از این روش‌ها در شاخه‌های گوناگون کشاورزی را بسیار ارزشمند کرده است. در یک جمع‌بندی کلی این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که بهره‌گیری از روش‌های مهندسی ژنتیک منجر به تولید محصولات مقاوم در برابر آفات با ارزش غذایی بالاتر می‌شود، انعطاف بیش‌تری در عملیات زراعی به وجود می‌آورد و به دلیل کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی برای محیط‌زیست جهان مفید خواهد بود. افزایش آگاهی افراد جامعه نسبت به مزایای محصولات تراریخته باعث استقبال بیش‌تر جامعه و همچنین کسب موفقیت‌های بزرگ در زمینه مهندسی ژنتیک می‌شود. لذا برخی از متخصصین کشاورزی نگرانی‌هایی دارند و ملاحظاتی را در باب رهاسازی گیاهان زراعی تراریخته عنوان می‌کنند. برآیند تعامل گروه‌های مخالف از یک‌طرف و محققین و دانشمندان بیوتکنولوژیست، مهندسین ژنتیک و زیست شناسان از طرف دیگر قوانینی بود که ضمن ایجاد امکان بهره‌برداری از «فواید اثبات‌شده» مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ریسک آثار سوء احتمالی مرتبط با این فناوری را کاهش دهند. حمایت مالی بخش‌های تحقیقاتی علم ژنتیک، تجهیز آزمایشگاه‌ها و استقبال از طرح‌ها عامل مهمی در رشد و شکوفایی بیش‌تر استعدادها و ظهور نخبگان در عرصه‌های ژنتیکی در سطح کشور است. در این راستا، ستاد توسعه زیست‌فناوری کشور براي توسعه کاربردهاي مهندسی ژنتیک در کشاورزي و منابع طبیعی از طرح‌های مشتری‌گرا و کاربردي در این حوزه حمایت مالی به عمل آورده است. کمک‌های ستاد براي توسعه فناوري و تولید رخدادهاي مستقل و انجام آزمایش‌های مولکولی از ایده پردازي تا تجاری‌سازی صورت می‌پذیرد.

کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.