مهندسی ادوات (کد: 54103)
کاربرد صحیح ادوات در مزرعه باعث افزایش بهره‌وری تولید در کشاورزی مکانیزه خواهد شد که این امر با مشاوره به کشاورزان و گذراندن دوره‌های آموزشی توسط آنان مرتبط است. یکی از دلایل بی‌میلی کشاورزان را می‌توان کیفیت پایین ادوات، وجود ادوات غیراستاندارد و عدم حصول نتیجه لازم در به‌کارگیری این ادوات دانست؛ بنابراین لازم دانستیم که مراکز آزمایش و ارزیابی ادوات کشاورزی در هر منطقه تحت نظر کارشناسان مجرب ایجاد شده و بر تولید ادوات کشاورزی به طور مستقیم نظارت داشته تا کاربران ماشین‌ها به استفاده از ادوات هر چه بیشتر راغب شده و زمینه توسعه مکانیزاسیون همگام با حفاظت از گیاه و محیط زیست فراهم گردد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.