مهندسی سم (کد: 54101)
استفاده از سموم شیمیایی جهت کنترل آفات امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. با توجه به آثار زیان‌بار استفاده از سموم شیمیایی روی انسان و حیوانات و به‌طورکلی محیط زیست، تلاش در جهت تولید سمومی است که آثار منفی کمتری روی موجودات غیر هدف داشته باشند. پژوهش‌های اخیردر ارتباط با مهندسی سم شامل بررسی اثر سموم مختلف روی آفات و دشمنان طبیعی آن‌ها، بررسی اثر عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی روی جمعیت آفات، ارزیابی مقاومت آفات به سموم مختلف می‌باشد. هدف از مهندسی سم این است که با شناخت آنالیز اجزای تشکیل دهنده هر نوع سم به بهترین فرآیند تولید آن سم برسند به‌طوری‌که این سم بیش‌ترین کارایی را در مبارزه با موجود هدف و کمترین صدمات در محیط زیست و گیاه ایجاد کند. ما راغب هستیم که بحث مهندسی سم در تک تک فاکتورهای موثر در تولید یک سم از جمله فرمولاسیون سموم، نوع مواد مورد استفاده در فرمولاسیون سم، میزان سمیت آن، متابولیسم سم در بدن موجود زنده و ... به صورت تخصصی عمل کند و به نوعی مدیریت مهندسی تولید سم را در این بخش داشته باشد.


کاربر گرامی،مطلب،موضوع ویا نهاده ی مورد نظر خود را از دسترسی های زیر جستجو نمایید.