معرفی شرکت

با استعانت از پروردگار متعال و با استفاده از اراده ، پایمردی و تجارب پویای همکاران بر آن شدیم تا در راستای انجام خدمات بازرگانی ، تجاری ، صنعتی ، پزشکی و کشاورزی شرکت توسعه تجارت بات را درسال 1388 تاسیس نماییم . شرکت توسعه تجارت بات که کوله بار 50 سال تجربه بازرگانی و صنعت در کشور را بر دوش خود دارد توانسته در اجرای شیوه نوینی از تجارت داخلی که همسو با تجارت بین المللی است گام های بلندی را در کشوربردارد و در قالب تجارتی نوین و خاص خود را معرفی نماید . ما خود را مهیای یاری رساندن به کلیه عزیزانی که مایل به ارائه خدمات این شرکت هستند کرده ایم و این عزیزان را عضوی از خود می پنداریم ، مشارکت و هم فکری ، امکانات وسیع ، حضور مستمر کارشناسان مجرب در امور ، تعامل قوی با بازرگانان ، صنعتگران ، کشاورزان و تجار داخلی و خارجی گوشه ای از فعالیت های این شرکت درراستای خدمت رسانی به عزیزانی است که مارا به خدمتگزاری خود منتخب نموده اند.

رونمایی از سامانه جامع مدیریت تولید و بازرگانی کشاورزی و افتتاحیه کارخانه سورت و بسته بندی شرکت توسعه تجارت بات

0:00 / 0:00

رونمایی از سامانه جامع مدیریت تولید و بازرگانی کشاورزی و افتتاحیه کارخانه سورت و بسته بندی شرکت توسعه تجارت بات